Terug naar onze nieuweheden

Een gezond europeesche politiek voor een gezonde belgische economie 01 Août.

Een gezond europeesche politiek voor een gezonde belgische economie

Een van de prioriteiten van de Europese gemeenschap is het afsluiten van de Bankunie , maar voor de sector is er een timing probleem.

De financiële crisis heeft effectief aangetoond dat er een onevenwicht (niet performante kredieten) bestaat in de gegeven kredieten, dat probleem moet eerst aangepakt worden. Zodus moeten eerst de risico’s van de banken kleiner en evenwichtig worden, zodat wij tussen de Europese staten en banken het risico evenwichtig kunnen verdelen.

De laatste jaren, hebben de Belgische banken hun verplichtingen beter vervuld dan wat door de Europese gemeenschap gevraagd werd. Met dit ritme kan het concurrentievermogen van de Belgische banken in het gedrang komen en zo de gelijke concurrentiele kansen van deze banken verminderen.

Het goede nieuws is dat de Belgische banken een betere garantie voorbrengen en deze steeds veiliger is, zo zal de consument zijn geld aan een Belgische bank toevertrouwen in plaats van deze onder uw matras te plaatsen.

Althans is het belangrijk dat onze Belgische financiële instituten een stabiel fiscaal kader en concurrentiele evenwichtige termen op internationaal niveau hebben, zowel op Europees niveau (bankunie alsook de niet-bankunie) alsook andere ( zoals US, China, Japan etc…)  zo kunnen zij daar ook concurrentieel blijven.

Bron : https://www.febelfin.be/fr/professionnels/article/comment-une-politique-europeenne-saine-mene-t-elle-une-economie-belge-saine

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van onze dienstverlening ?

Schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief !

Algemene Gegevensbeschermingsregeling

In overeenstemming met de wet van 25 mei 2018, in verband met de GDPR-wetgeving, zijn alle gegevens en informatie die verzameld worden van u alleen bestemt in het kader van de aanvragen bij Hive Finances. De informatie is steeds in het bezit van Hive Finances en zijn medewerkers en alleen deze personen zijn op de hoogte van uw gegevens. U geniet het recht om deze gegevens in te kijken, aanpassingen of overdrachten aan te vragen. Desgewenst kunnen wij ook uw gegevens wissen. U hoeft ons juist te verwittigen. U hebt tevens de mogelijkheid om een ​​claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.